AdamWeb Art

 

Tvorba web stránok a web dizajnu na mieru.

Mojou záľubou je vizualizovať vaše predstavy na hotový produkt, na ktorý budete hrdí!

AdamWeb LOGO

Spoluprácu s Adamom Ďurdiakom odporúčame každému, kto hľadá flexibilný prístup, technické zručnosti a reprezentatívne vystupovanie

 

Adamova práca bola svedomitá a organizovaná. Na stanovených úlohách pracoval podľa dohody. Učil sa rýchlo a orientácia technického charakteru mu nerobila žiadny problém. Jeho komunikačné zručnosti (ústne i písomné) sú na veľmi dobrej úrovni.

Už na pohovore nás zaujali aj jeho predchádzajúce skúsenosti, flexibilita prispôsobiť sa a vzájomné sympatie. Pri práci na projektoch sme využívali možnosť spolupráce na diaľku a komunikovali sme elektronicky a telefonicky bez toho, aby sme sa museli stretnúť.

Takto organizovanému pracovnému vzťahu sa Adam plne prispôsobil, boli sme spokojní. Spoluprácu s Adamom Ďurdiakom odporúčame každému, kto hľadá flexibilný prístup, technické zručnosti a reprezentatívne vystupovanie.

 

Mgr. Denisa Mordelová & Mgr. Martin Mišutka

konatelia

VIAC, s. r. o.

Referencie

klientov, s ktorými som mal možnosť spolupracovať