AdamWeb Art

 

Tvorba web stránok a web dizajnu na mieru.

Mojou záľubou je vizualizovať vaše predstavy na hotový produkt, na ktorý budete hrdí!

AdamWeb LOGO

Budovanie dobrého mena značky a napĺňanie marketingových cieľov − to vám prinesie spolupráca s Adamom Ďurdiakom

 

Spoluprácu s Adamom Ďurdiakom v oblasti webdizajnu, copywritingu a v správe sociálnych sietí odporúčam pre jeho silné stránky, ktorými sú rýchlosť tvorby, pohotové reakcie, kvalitný obsah a dokonalé vcítenie sa do našej cieľovej skupiny. Tvorba textov a styk s verejnosťou je pre neho zábava a zároveň aj zodpovedná práca.

Pri tvorbe jeho článkov na webe a príspevkov na sociálnych sieťach pre je z ich obsahu i spôsobu podania cítiť, že vždy vie, o čom píše, s kým komunikuje a komu posiela odkaz svojou tvorbou. Z hľadiska budovania dobrého mena značky a napĺňania marketingových cieľov je to veľmi žiadaný prístup. Veľmi kladne hodnotím aj jeho vzťah k hráčom i k samotnej cieľovej skupine.

Jeho zodpovedný prístup k práci patrí medzi jeho prednosti. Všetko, na čom sa dohodneme, platí. Pre moje pôsobenie na trhu vidím význam spolupráce s Adamom najmä v oblasti propagácie značky a “public relations”. Jeho práca mi pomáha k šíreniu imidžu značky FifaLeagueSK a ušetrí mnoho času mne samotnému.

Adam je ochotný riešiť veci v aktuálnom čase. Okrem jeho rýchlej odozvy ma teší aj promptné vyriešenie samotného problému. Jeho rýchlosť funguje asi tak, že keď dostane odo mňa zadanie, keď dopoviem koniec zadania, už má začiatok článku napísaný 🙂

Vo vzájomnej spolupráci využívame prácu na diaľku. Výhodou je vysoká miera flexibility a dostupnosti. Vždy, keď zavolám/napíšem, je online. Pre mňa je to veľké pozitívum. Ak si aj niečo z mojich požiadaviek vyžaduje názorné ukážky, podľa potreby to prediskutujeme telefonicky a vzhľadom na jeho šikovnosť naplnenie mojich očakávaní vždy zvláda na výbornú. Páči sa mi jeho schopnosť učiť sa a napredovať.

Pri práci s ľuďmi vo firme nehodnotím človeka iba z pracovného hľadiska, ale pozerám sa aj na jeho osobnostnú stránku. Tá je niekedy dôležitejšia ako tá pracovná! Pri Adamovi môžem povedať, že má obidve spomenuté stránky na správnom mieste. Je skvelý v práci tak ako aj mimo nej. Držím palce!

Mgr. Marián Kvasňovský
riaditeľ
FIFA League o. z.

FifaLeagueSK LOGO Referencie

Referencie

klientov, s ktorými som mal možnosť spolupracovať